Medycyna i Zdrowie

Interesujący blog tematyczny!

Posted by admin On July - 7 - 2018 Comments Off on Pielęgniarki
Pielęgniarki
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wsparcie dla doktorów – niezastąpione pielęgniarki
Każda grupa profesjonalna, która egzekwuje zagadnienia połączone z zobowiązaniem za innych ludzi kieruje się kodeksem etycznym. Etyka powinna przyświecać zwłaszcza takim działaniom, jakie są połączone z człowieczym zdrowiem oraz życiem. Stoi też u podstaw medycyny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest przysięga Hipokratesa, konstruowana przez lekarzy, jacy wprowadzają pracę, równie rozpoznawalna jest norma rozgłaszająca, że w głównej mierze nie trzeba szkodzić. To filary medycyny, na których opiera się od czasów dawnych. Reguły etyczne medycyny pozostają aktualne bez względu od upływu wolnego czasu. Ma obowiązek kierować się nimi każdy doktor. Naturalnie, wspomniane reguły są niezmiernie ogólne, niemniej jednak nakreślają najistotniejsze powinności oraz ograniczenia, którym podlega pomagający chorym doktor i jego pielęgniarki. Wśród innych, bardziej dogłębnych wypada wymienić obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej. Pacjent poddawany leczeniu ma obowiązek czuć się pewnie oraz wiedzieć, że żadna z kwestii traktujących stanu jego zdrowia nie dostanie się w niepowołane dłonie. Jedynie wtedy proces diagnozy i leczenia będzie przebiegał odpowiednio, albowiem we współpracy z chorym traktowanym jako podmiot, a nie przedmiot oddziaływań medycznych. W końcu to człowiek w medycynie jest najistotniejszy, o czym nie można zapominać, jeżeli medycyna ma w dalszym ciągu opierać się na etyce. W celu dostosowania wciąż poszerzającej się teoretycznej i wygodnej wiedzy lekarskiej stworzono liczne klasyfikacje, które porządkują dużo zagadnień z zakresu leczenia oraz diagnostyki.

admin

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Comments are closed.